Pressupost stand i contacte

Nom i cognom (*)

E-mail (*)

Assumpte

Missatge

 

ADFERIAL – BARCELONA
C/ Camí Vell de Sant Celoni,  4-B
08472 Campins, BARCELONA
Tel: (+34)  938 475 392

ADFERIAL – MADRID
C/ Conde de Peñalver, 35
28006 MADRID
Tel: (+34) 910 912 381

ADFERIAL, S.L.
Tel: (+34) 670 600 024
email: info@adferial.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT PER AL FORMULARI DE CONTACTE

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), RedEmprendia l’informa que les dades de caràcter personal facilitades en el present formulari seran tractades amb estricta confidencialitat i s’incorporaran en un fitxer de dades de caràcter personal per tal de poder donar tràmit a la sol·licitud d’informació, o participació en programes, o concursos, etc …., enviant aquella documentació necessària, o un altre tipus de documentació que pugui interessar a efectes de la relació establerta, ja sigui durant el tràmit de la sol·licitud com a la terminació de la mateixa.

Així mateix li comuniquem des d’aquesta pàgina de Pressupost stand i contacte que ADFERIAL ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i seva normativa de desenvolupament.

I es compromet a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades incloses en el fitxer. Igualment, l’informem de la seva facultat, en qualsevol moment, d’accedir a la informació relativa a la seva persona per a la consulta, rectificació, cancel·lació o per oposar-se a qualsevol altre possible ús d’ella excepte, si escau, les dades necessàries per a atendre-li.

Li agrairem que per qüestions relacionades amb l’exercici dels seus drets o per a qualsevol altra informació o aclariment al respecte, des d’aquesta mateixa pàgina de Pressupost stand i contacte es dirigeixi a: ADFERIAL c / Camí Vell de Sant Celoni, 4-B  08.472 Campins, BARCELONA, Tel: (+34) 938.475.392 info@adferial.com